Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie gmina Strawczyn

Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie gmina Strawczyn

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla gminy Łubnice

Budowa- biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Eustachowie

Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Eustachowie

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Stalowej Woli

Osiedle Słoneczny Stok w Rzeszowie

Osiedle Słoneczny Stok w Rzeszowie

Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie

Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie

Budynek administracyjno-biurowy placówki terenowej KRUS w Ostrowcu Św

Budynek administracyjno-biurowy placówki terenowej KRUS w Ostrowcu Św.

Budowa kompleksu basenów letnich w Łopusznie

Budowa kompleksu basenów letnich w Łopusznie

Budowa komendy PSP w Staszowie

Budowa komendy PSP w Staszowie

Zagospodarowanie terenu Zalewu nad Czarną w Staszowie

Zagospodarowanie terenu Zalewu nad Czarną w Staszowie

Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Poł. Rzeszów

Zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska Poł. Rzeszów

Rewitalizacja miejscowości Łopuszno

Rewitalizacja miejscowości Łopuszno

Rewitalizacja rynku w Stalowej Woli

Rewitalizacja rynku w Stalowej Woli